Faktoring her türlü mal ve hizmet satışından doğan, fatura veya fatura yerine geçen belgelere dayalı, vadeli alacakların devredilmesi karşılığında sunulan finansman ve tahsilât hizmetidir.

Factoring, bir "alacak ve nakit akışı yönetimi" sistemidir. Vadeli alacaklara hareket ve likidite (para veya nakde dönüşebilme gücü) kazandıran ve bir işletmenin en büyük gereksinimlerinden olan "sıcak para" girişini sağlayan bir yöntemdir. Factoring ile şirketlerin alacakları güvenli ve etkili bir tahsilât ve nakit akışı yöntemine kavuşur.

Factoring tüm irili ufaklı işletmeler ve vadeli iş yapan tüm firmalar için etkin bir finansman kaynağıdır. Şirketlerin alacaklarını nakde dönüştürerek, nakit ihtiyacını karşılar ve yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlar.

 

 

 
 Copyright Tuna Faktoring Tüm Hakları saklıdır.